Familia bakarreko 96 etxe atxiki

Iurramendi pasalekua, Tolosa-Gipuzkoa.12 blokez osatutako bizitegi-multzoa, aparkalekuak eta ibilgailuentzako bidea lurpean ezkutatzen dituena, horrela lortuz beheko solairu osoa oinezkoentzako izatea. Berezitasun gisa, blokeen muturrak aipatu daitezke, bakoitzean bi etxebizitza baitaude.

  • 96 viviendas unifamiliares adosadas